Om tjänsten Health Manager

Bergus Health Manager är en administrativ vårdportal. Här kan du kan anmäla sjukdom och vård av barn som leder till sjukfrånvaro, boka vårdsamtal med läkare, sjuksköterska och beteendevetare samt genomföra en hälsoundersökning med arbetsmiljöanalys och boka blodprov för denna.

Utbudet i just din vårdportal speglar de produkter som din arbetsgivare valt att koppla på. Dessa kan variera över tid.

Om du har några frågor kring dina produkter eller användningen av vårdportalen är du alltid välkommen att ringa oss på 08 - 400 275 00 eller mejla oss på info@bergus.se.

Läs om vår Integritetspolicy.